bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 28.12.2011, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany do umowy

Przetarg na wynajem powierzchni 12,5m² na prowadzenie stoiska spożywczego.

28.12.2011


w likwidacji

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
PROWADZONY
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

„WYNAJEM POWIERZCHNI 12,5 m² Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STOISKA Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI”


1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ w likwidacji, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 326- 52-42, pok. Nr 138 niski parter blok C

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie warunków przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem warunków nie podlegającą negocjacji.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2012 roku o godz. 10.00.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy pok. 26 parter blok A, ul. Kondratowicza 8.

8. Wojewódzki Szpital Bródnowski w likwidacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

SWKO
Umowa-projekt
Formularz oferty

Opublikował: redaktor Redaktor
Publikacja dnia: 28.12.2011

Dokument oglądany razy: 368
« inne aktualności