bip.gov.pl

Rada Społeczna


Cele i sposoby działana Rady, sposoby powoływania i odwoływania członków Rady określa statut Szpitala.

Obecnie Rada pracuje w następującym składzie:

Prof. Maciej Karolczak

Prof. Andrzej Budaj

Zofia Kozdrój

Danuta Janusz

Krzysztof Bugla

Krzysztof Miszewski

Kazimierz Janusz Baranowski

Rafał Zięba
Dokument oglądany razy: 4558
Podpisał: Rafał Kowalewski
Dokument z dnia: 14.12.2009
Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 14.12.2009
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku