bip.gov.pl

WYNAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE

08.02.2012

w likwidacji

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
PROWADZONY
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

„ WYNAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE”


1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ w likwidacji, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 326- 52-42, pok. Nr 138 niski parter blok C

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie warunków przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem warunków nie podlegającą negocjacji.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2012 roku o godz. 10.00.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy pok. 26 parter blok A, ul. Kondratowicza 8.

8. Wojewódzki Szpital Bródnowski w likwidacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Projekt umowy
Szczegółowy opis warunków

Opublikował: redaktor Redaktor
Publikacja dnia: 08.02.2012

Dokument oglądany razy: 4764
« inne aktualności